loader image

Ερευνητικό έργο

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
και ιατρικά πρωτόκολλα

1987

Από το 1987 συμμετείχα σε πειράματα πάνω σε κουνέλια. Η έρευνα είχε ως θέμα την επίδραση του περιόστεου στην ανάπτυξη των μακρών οστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν στο Παρίσι στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο τον Απρίλιο του 1993 και δημοσιεύθηκαν με ευρεία περίληψη στα κάτωθι επιστημονικά περιοδικά:
(α) Journal of Bone and Joint Surgery [Br] 1993; 75-B: Supp II: 164
(β) Revue de Chirurgie Orthopedique et reparadrice de l’appareil moteur. Vol 79, 537 1993 N’ Special

1987

Το 1987 συμμετείχα σε έρευνα με θέμα: “Knee Joint Effusion Following Surgery on the Ipsilateral Femur”. Μελετήθηκε το μετεγχειρητικό ύδραρθρο του γόνατος μετά από χειρουργική επέμβαση στο σύστοιχο ισχίο ή μηριαίο οστό. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν στην 102η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας τον Ιούνιο του 1989 (Colorado, U.S.A.) και δημοσιεύθηκαν ως ευρεία περίληψη στο περιοδικό The Journal of Bone and Joint Surgery (Am), Vol. 13,3: 582, 1989.

1988

Από το 1988 και επί δύο έτη εργάστηκα ερευνητικά στις μεταβολές των ενζύμων του αίματος (CPK και CPK-LDH) σε ασθενείς μετά από ορθοπαιδικές εγχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης (CPK) ανακοινώθηκαν στο Εαρινό Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (κοινό Ελληνο-Βρεταννικό Συνέδριο, Ρόδος 1989) και δημοσιεύτηκαν στο Περιοδικό Ορθοπαιδική, 4, 2: 104-109,1991. Τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης (CPK-LDH) ανακοινώθηκαν στο 4ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 1989).

1988

Από το 1988 πραγματοποίησα πειράματα σε επίμυες για τη διερεύνηση του βαθμού της συμπίεσης στις νευρικές ρίζες της ιππουρίδας. Τα πειράματα έγιναν στο Πειραματικό Εργαστήριο της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”. Η πειραματική αυτή εργασία αποτέλεσε τη βάση της Διδακτορικής μου Διατριβής η οποία έγινε δεκτή το 1994 από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Τα αποτελέσματα της διατριβής αυτής έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύθηκαν με ευρεία περίληψη στο περιοδικό J Bone Joint Surg [Br] 1995; 77-B: Supp II: 159. 

1989

Από το 1989-1993 συμμετείχα σε ερευνητική μελέτη σε 100 ασθενείς με τραυματικό εξάρθρημα του ώμου με θέμα: “Traumatic Anterior Dislocation of the Shoulder: The significance of post-reduction immobilisation”. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώθηκαν στο Παρίσι, Γαλλία τον Απρίλιο του 1993 και δημοσιεύθηκαν ως περίληψη στο J Bone Joint surg [BR] 1993; 75-B:Supp II: 189.

1992

Το 1992 συμμετείχα σε δύο ερευνητικά προγράμματα του Royal Orthopaedic Hospital και του General Teaching Hospital του Birmingham με θέμα: (α) την ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρώτων 100 περιστατικών στα οποία τοποθετήθηκε ημιαρθροπλαστική ισχίου τύπου Bateman UPF II (Bipolar Prosthesis) σε διάφορα νοσοκομειακά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας. 
(β) την ανάλυση των αποτελεσμάτων 112 ασθενών που υπέστησαν οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς χρήση εσωτερικής οστεοσύνθεσης μεταξύ των ετών 1979 και 1992. 

1992-1997

Μεταξύ των ετών 1992 και 1997 ασχολήθηκα με τη μελέτη της σημασίας του επώδυνου συνδρόμου της θυλακίτιδας του μείζονα τροχαντήρα σε 300 ασθενείς με χρόνια οσφυοΪσχιαλγία. Αυτή είναι μία προοπτική συγκριτική μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο των Σπονδυλικών Παθήσεων (1st Inter-Balkan Congress on Spinal Diseases) στην Αθήνα το Μάιο του 1998 και στο 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EFORT, Βρυξέλες, Ιούνιο 1999. 

1993-1997

8. Μεταξύ των ετών 1993 και 1997 ασχολήθηκα με τη δράση της ιεροκοκκυγικής έγχυσης στεροειδούς σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία και ριζονευροπάθεια. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και ξένα συνέδρια (ΕFORT). Δημοσιεύθηκε ως ευρεία περίληψη στο Journal of Bone Joint Surgery (Br) Supplement II (Volume 83-B 2001), page 139 και ως άρθρο σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό: Spine, 2009 Jun 15;34(14):1441-7

1998-2000

Από το Μάιο του 1998 έως το 2000 μελέτησα τη σημασία της τοπικής θερμοκρασίας του γόνατος μετά από ολική αρθροπλαστική. Η μελέτη διήρκησε 14 μήνες και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και ξένα συνέδρια (EFORT). Δημοσιεύθηκε ως ευρεία περίληψη στο Journal of Bone Joint Surgery (Br) Supplement II (Volume 83-B 2001), σελ. 160, και πρόκειται να υποβληθεί προς δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό.

2004

Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο 2004 συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», στην κλινική μελέτη EXPERT φάσης IIIb με αριθμό πρωτοκόλλου μελέτης C8843 και τίτλο: «Χρήση του Fondaparinux Sodium (ARIXTRA) στην καθημερινή πρακτική σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονα ορθοπαιδική επέμβαση των κάτω άκρων». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Γ’ Ορθοπαιδική κλινική του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου».

2006

Από τον Απρίλιο 2006 έως τον Ιούνιο 2007 συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε ερευνητική μελέτη με τίτλο «Διαφοροποιημένες επιδράσεις της Τεριπαρατίδης και του Strontium Ranelate στην οστική παραγωγή σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: Μια ιστομορφομετρική μελέτη».

2009

Από τον Απρίλιο 2009 έως και σήμερα συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε Σταδίου ΙΙΙ μελέτη SAVE-HIP1 με τίτλο: «Μια πολυεθνική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη που συγκρίνει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του AVE5026 έναντι της ενοξαπαρίνης για την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αντικατάστασης ισχίου.

2007

Από το Φεβρουάριο 2007 έως το Δεκέμβριο 2007 συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε ερευνητική μελέτη με θέμα: «Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυεθνική μελέτη διερεύνησης της επίδρασης της ενημέρωσης αναφορικά με τους οστικούς δείκτες (στους 2 μήνες) στη συνολική συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία με ιβανδρονικό οξύ άπαξ μηνιαίως στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. 

2008

Από το Σεπτέμβριο 2008 έως σήμερα συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε ερευνητική μελέτη με τίτλο: «Η παραμονή στη θεραπεία με PTH (1-84) στην Ευρώπη. Μια μη παρεμβατική μελέτη κοορτής για τη συγκέντρωση πληροφοριών ασφαλείας και την εξέταση των αιτιών και των προγνωστικών παραγόντων για την παραμονή στη θεραπεία με το PTH(1-84) στα Συνήθη Πλαίσια της Κλινικής Πρακτικής».

2007-2009

Από τον Ιούλιο 2007 έως το Μάϊο 2009 συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε ερευνητική μελέτη με θέμα: «Σύγκριση των επιδράσεων της Τεριπαρατίδης με αυτές της Ρισενδρονάτης στην ογκομετρική οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε άρρενες ασθενείς με οστεοπόρωση οφειλόμενη σε λήψη γλυκοκορτικοειδών».

2007

Από το Φεβρουάριο 2007 έως και σήμερα συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε έρευνα Σταδίου IV ανοικτή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη B3D-EW-GHDH σύγκρισης της επίδρασης της τεριπαρατίδης και του risedronate sodium στην αντιμετώπιση της προκληθείσας από τη λήψη κορτικοστεροειδών οστεοπόρωση σε άνδρες.

2008

Από το Σεπτέμβριο 2008 έως και σήμερα συμμετείχα ως μέλος της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου», σε έρευνα Σταδίου IV τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη B3D-EW-GHDΚ με τίτλο: «Σύγκριση των επιδράσεων της τεριπαρατίδης με της ριζεδρονάτης στην οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε άνδρες και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα και ένα πρόσφατο διατροχαντήριο κάταγμα».

2008

Από τον Ιούλιο 2008 έως και σήμερα συμμετείχα στην κλινική μελέτη EUCORE: European CUBICIN ( DAPTOMYCIN)) Registry and Experience for the treatment of serious Gram-positive Infections. Ευρωπαϊκό Μητρώο εκβάσεων και εμπειριών από τη χρήση του CUBICIN για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων από Gram θετικά βακτήρια (Clinical Trial Protocol CCBC134A2403). Η μελέτη πραγματοποιείται στη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου».

2006-2008

Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2006 και Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε έρευνα για την αποτελεσματικότητα μιας νέας μεθόδου ανάταξης του προσθίου εξαρθρήματος του ώμου. Έγινε σύγκριση της μεθόδου με άλλες δύο μεθόδους, τη μέθοδο Kocher και την Ιπποκράτειο μέθοδο σε 173 ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από οξύ πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου (συνοδευόμενο ή όχι από κάταγμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος). Η νέα μέθοδος ονομάστηκε FARES (FAST = ταχεία, Reliable = αξιόπιστη, Safe = ασφαλής). Η μέθοδος FARES είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και λιγότερο επώδυνη μέθοδος ανάταξης του πρόσθιου εξαρθρήματος του ώμου, συγκρινόμενη με την Ιπποκράτειο και τη μέθοδο Kocher.

2006-2008

Μεταξύ των ετών 2006 και 2008 συμμετείχα σε μια ερευνητική μελέτη σκοπός της οποίας ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση της επίπτωσης της Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης (ΙΕΣ) μεταξύ 2 ομάδων ασθενών (αθλητών και μη-αθλητών) προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι αθλητικές δραστηριότητες σχετίζονται με την ανάπτυξη ΙΕΣ. Εξετάσθηκε μια ομάδα 2387 ατόμων. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η συστηματική άθληση πιθανόν να μη συνδέεται με την ανάπτυξη ΙΕΣ. Επίσης η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες δε φαίνεται να επηρεάζει τη βαρύτητα της ΙΕΣ. Η έρευνα ανακοινώθηκε σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύθηκε ως πλήρες άρθρο στο Spine 2008;33(20): 2160-2165.

2008-2009

Μεταξύ των ετών 2008 και 2009 συμμετείχα σε τρείς ερευνητικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές συμπεριλαμβάνουν 4 νοσοκομεία στην Ελλάδα, Ιταλία, και την Κροατία. Μελετήθηκε η ποιότητα της περιεγχειρητικής χημειο-προφύλαξης με αντιβιοτικά σε διάφορες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα σχετικά συμπεράσματα της μελέτης σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύθηκαν ως περίληψη στο:
α. PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY Volume: 17 Pages:
S72-S73 Published: 2008
β. Basic & Clinical pharmacology & Toxicology 105; 139, 2009
γ. PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY, 18: S243-S244 Suppl.
1 AUG 2009

2010

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, Της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του AMG 785 σε Ενηλίκους με Πρόσφατο Μονόπλευρο Διατροχαντήριο Κάταγμα του Εγγύς Μηριαίου, σε Φάση μετά την Καθήλωση με Ολισθαίνουσα Βίδα Ισχίου ή Ενδομυελικό Ήλο. Μελέτη για την Αξιολόγηση της Επούλωσης Καταγμάτων με Αντισώματα Σκληροστίνης –Ισχίο [ study To Assess Fracture Healing with Sclerostin Antibody –Hip [ START – HIP ].

2010

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, Της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του AMG 785 σε Ενηλίκους με Πρόσφατο Μονόπλευρο Διατροχαντήριο Κάταγμα του Εγγύς Μηριαίου, σε Φάση μετά την Καθήλωση με Ολισθαίνουσα Βίδα Ισχίου ή Ενδομυελικό Ήλο. Μελέτη για την Αξιολόγηση της Επούλωσης Καταγμάτων με Αντισώματα Σκληροστίνης –Ισχίο [ study To Assess Fracture Healing with Sclerostin Antibody –Hip [ START – HIP ].

2010

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, Της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του AMG 785 σε Ενηλίκους με Πρόσφατο Μονόπλευρο Διατροχαντήριο Κάταγμα του Εγγύς Μηριαίου, σε Φάση μετά την Καθήλωση με Ολισθαίνουσα Βίδα Ισχίου ή Ενδομυελικό Ήλο. Μελέτη για την Αξιολόγηση της Επούλωσης Καταγμάτων με Αντισώματα Σκληροστίνης –Ισχίο [ study To Assess Fracture Healing with Sclerostin Antibody –Hip [ START – HIP ].

2009

Co-investigator στην ερευνητική πρόταση  με τίτλο: "Νανοϋλικά με βιοενεργούς παράγοντες για την αναγέννηση Χόνδρου και την καταπολέμηση της Οστεοαρθρίτιδας" (ΝΑΝΟΑΡΘΡΟΧΟΝΔΡΟΣ) έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-ειδική υπηρεσία συντονισμού και εφαρμογής δράσεων στους τομείς της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ). 

2008

European Program- European grant: Co-investigator σε μια κλινική μελέτη:
Regenerative Medicine for Growth and Entrepreneurship 
Project Acronym: RM4GE. Ανήκει στο Transnational Cooperation
Program Interreg “Balkan-Mediterrannean 2014-2020”, approved by the European Commision-Decision C (2015)6619/25.09.2015